بیش از یک سال

قیمت اصلی ۱۵۴,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۹,۲۰۰ تومان است. %۱۱

2 عدد در انبار